UPOZORNĚNÍ

Upozornění pro návštěvníky koncertů a kulturních akcí ve ŠKODA Muzeu

Všichni diváci musí prokázat splnění jedné z následujících podmínek vstupu:

  • doložit negativní RT-PCR test starý nejvýše 7 dní
  • doložit negativní RAT antigenní test starý nejvýše 72 hodin (u školáků lze doložit i čestným prohlášením o absolvování testu ve škole)
  • doložit prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění covidem-19 v době ne delší než 180 dnů přede dnem konání akce
  • aplikaci očkování proti covidu-19, přičemž od poslední dávky vakcíny (druhé u dvoudávkových vakcín, první u jednodávkových vakcín), musí uplynout nejméně 14 dní
  • prokázat potvrzením poskytovatele zdravotních služeb podstoupení RAT antigenního testu za dozoru zdravotnického pracovníka prostřednictvím on-line služby s negativním výsledkem nejvýše 24 hodin před konáním akce.

VŠICHNI NÁVŠTĚVNÍCI MUSÍ MÍT PO CELOU DOBU AKCE NASAZENÝ RESPIRÁTOR BEZ VÝDECHOVÉHO VENTILU MIN. TŘÍDY FFP2 (KN95/N95).  

Ve výjimečném případě je možné po domluvě s pořadatelskou službou absolvovat vlastní samotest na místě a prokázat se negativním výsledkem.


Upozorňujeme, že potvrzení o provedení samotestu v zaměstnání (ani ze ŠKODA AUTO) nesplňuje podmínky vstupu na kulturní akci.


Zakazuje se účast na akci osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 anebo nesplňují stanovené podmínky (s výjimkou dětí do 6 let).

Organizátor akce je povinen splnění podmínek kontrolovat a návštěvník je povinen mu splnění podmínek prokázat. V případě, že splnění podmínek neprokáže, zakazuje se organizátorovi takovou osobu na akci vpustit. Organizátor akce v takovém případě nemá povinnost vracet vstupné.

Stanoveno na základě Mimořádného opatření Vlády ČR, s účinností ode dne 1. září 2021.