UPOZORNĚNÍ

Upozornění pro návštěvníky koncertů a kulturních akcí ve ŠKODA Muzeu

Na koncertech, kde je přítomno více než 20 osob, musí všichni diváci starší 12 let prokázat splnění jedné z následujících podmínek vstupu:

  • Prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění covidem-19 v době ne delší než 180 dnů přede dnem konání akce.
  • Aplikaci očkování proti covidu-19, přičemž od poslední dávky vakcíny (druhé u dvoudávkových vakcín, první u jednodávkových vakcín), musí uplynout nejméně 14 dní.

U dětí mladších 18 let, osob s kontraindikací k očkování a osob rozočkovaných lze k prokázání bezinfekčnosti použít i RT-PCR test starý nejvýše 72 hodin.

VŠICHNI NÁVŠTĚVNÍCI MUSÍ MÍT PO CELOU DOBU AKCE NASAZENÝ RESPIRÁTOR BEZ VÝDECHOVÉHO VENTILU MIN. TŘÍDY FFP2 (KN95/N95).  

Zakazuje se účast na akci osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 anebo nesplňují stanovené podmínky.

Organizátor akce je povinen splnění podmínek kontrolovat a návštěvník je povinen mu splnění podmínek prokázat. V případě, že splnění podmínek neprokáže, zakazuje se organizátorovi takovou osobu na akci vpustit. Organizátor akce v takovém případě nemá povinnost vracet vstupné.

Děkujeme za respektování výše uvedených pravidel stanovených na základě Mimořádného opatření Vlády ČR, s účinností ode dne 22.11. 2021.