Prohlídky

Navštivte Škoda Muzeum v Mladé Boleslavi. Pořádáme komentované i individuální prohlídky muzea, exkurze do výrobních provozů Škoda Auto.

Prohlídky

Navštivte Škoda Muzeum v Mladé Boleslavi. Pořádáme komentované i individuální prohlídky muzea, exkurze do výrobních provozů Škoda Auto.

Navštivte Škoda Muzeum v Mladé Boleslavi. Pořádáme komentované i individuální prohlídky muzea, exkurze do výrobních provozů Škoda Auto, prohlídky pro děti s pracovním listem i prohlídky muzea pro nevidomé a slabozraké. Prohlídky s průvodcem a exkurze do výrobních provozů je nutné rezervovat předem.

V případě prohlídky s průvodcem se prosím, dostavte 10 minut před plánovanou exkurzí na recepci Škoda Muzea, kde si Vás vyzvedne průvodce. Po celou dobu exkurze jsou k dispozici průvodci, kteří poskytují odborný výklad. S ohledem na identické a pravdivé informace požadujeme využití jazykových možností našich průvodců.

Prohlídky provádíme v následujících jazycích: český, anglický, francouzský, německý, ruský, holandský.

Rezervace prohlídek a nákup e-vstupenek

V případě zájmu o komentovanou prohlídku s průvodcem, či nákup e-vstupenky použijte online systém

Prohlídka Škoda Muzea

Expozici Škoda Muzea je možné navštívit individuálně bez průvodce kdykoliv v rámci otevírací doby. V rámci prohlídky je možné navštívit i depozitář prototypů. Nabízíme i prohlídky s průvodcem, které je nuntné rezervovat předem. Prohlídky provádíme v následujících jazycích: český, anglický, francouzský, německý, ruský, holandský, španělský. S ohledem na identické a pravdivé informace požadujeme využití jazykových možností našich průvodců.
Na prohlídku muzea je možné navázat exkurzí do výrobního závodu Škoda Auto v Mladé Boleslavi (nutná rezervace). 

Prohlídka Škoda Muzea

vzrušující cesta do historie škoda

Expozici Škoda Muzea je možné navštívit individuálně bez průvodce kdykoliv v rámci otevírací doby. V rámci prohlídky je možné navštívit i depozitář prototypů. Nabízíme i prohlídky s průvodcem, které je nuntné rezervovat předem. Na prohlídku muzea je po předchozí rezervaci možné navázat exkurzí do výrobního závodu Škoda Auto 

Individuální prohlídka Škoda Muzea

Individuální prohlídka muzea je bez průvodce a není nutné ji rezervovat předem. Muzeum lze navštívit v rámci otevírací doby muzea – každý den v čase od 9 do 17 hodin mimo 1. 1., 24. 12., 25. 12. a 26. 12. 

Prohlídka Škoda Muzea s průvodcem

Termín prohlídky s průvodcem je nutné rezervovat několik dnů až týdnů předem. Délka standardní exkurze je 1,5 hodiny (1 hodina prohlídka muzea + 0,5 hodiny prohlídka depozitáře). Na prohídku se, prosím, dostavte 10 minut předem na recepci Škoda Muzea, kde si Vás vyzvedne průvodce. Po celou dobu Vám jsou k dispozici průvodci, kteří poskytují odborný výklad.

 

Prohlídka depozitáře

Depozitář je přístupný v rámci běžné otevírací doby muzea po dohodě na recepci. V depozitáři se nachází sbírka prototypů a sportovních vozů. Depozitář se nachází 150 metrů od Škoda Muzea za Škoda Zákaznickým centrem a nemá bezbariérový přístup.

Individuální prohlídka muzea

Individuální prohlídka muzea je bez průvodce a není nutné jí rezervovat předem. Muzeum lze navštívit v rámci otevírací doby - každý den v čase od 9 do 17 hodin mimo 1.1., 24.12., 25.12. a 26.12.

Prohlídka Škoda Muzea s průvodcem

Termín prohlídky s průvodcem je nutné rezervovat několik dnů až týdnů předem. Délka standardní exkurze je 1,5 hodiny (1 hodina prohlídka muzea + 0,5 hodiny prohlídka depozitáře). Na prohlídku muzea je možné navázat exkurzí do výrobního závodu Škoda Auto v Mladé Boleslavi(nutnost rezervace předem)

Prohlídka depozitáře

Depozitář je přístupný v rámci běžné otevírací doby muzea  po dohodě na recepci. V depozitáři se nachází sbírka prototypů a sportovních vozů. Depozitář se nachází 150 metrů od Škoda Muzea za Škoda Zákaznickým centrem a nemá bezbariérový přístup.

Další prohlídky Škoda Muzea

Online prohlídky

Projděte si expozice muzea z pohodlí domova a seznamte se s historií automobilky Škoda Auto, jejiž tradice sahá až do konce roku 1895.

Prohlídky pro děti

Prohlídky muzea zábavnou formou s pracovním listem jsou určeny pro skupiny dětí z mateřské skolky a základní školy. Pracovní listy jsou diferencovány dle věku. Více informací a pracovní listy k nahlédnutí naleznete zde:

Prohlídky pro zrakově znevýhodněné

Osoby se zrakovým znevýhodněním jsou vítány. Muzeum je z velké části osvětleno denním světlem, doporučujeme návštěvu v čase, kdy je jeho intenzita nejvyšší. Návštěvu je vhodné objednat předem a domluvit si prohlídku s průvodcem.

Prohlídky pro novináře

Prohlídku je nutné rezervovat týden předem na tiskovém oddělení. Kontakt: jan.hrbek@skoda-auto.cz, tel.: +420 730 867 534

Prohlídka výrobních závodů Škoda Auto

Závody v Mladé Boleslavi, Vrchlabí a Kvasinách jsou otevřené veřejnosti. Prohlídky jsou možné po předchozí rezervaci

Škoda Muzeum pořádá exkurze do hlavního výrobního závodu v Mladé Boleslavi, dále do závodu ve Vrchlabí a v Kvasinách. Podmínkou prohlídky závodu v Mladé Boleslavi je vlastní dopravní prostředek s volným místem pro průvodce (auto, minibus, autobus) pro přepravu mezi výrobními provozy. Pro skupiny do 7 osob poskytujeme po dohodě vlastní dopravu minibusem.

Skupiny jsou vybaveny sluchátky. Po celou dobu exkurze jsou k dispozici naši průvodci, kteří poskytují odborný výklad. S ohledem na identické a pravdivé informace požadujeme využití jazykových možností našich průvodců.

Věková hranice:

Exkurze do závodu je možná pouze pro osoby od 10 let. Nezletilý návštěvník starší 10 let smí vstupovat do areálu společnosti pouze v doprovodu zákonného zástupce, popřípadě dospělé osoby vykonávající dohled nad nezletilou osobou. Zákonný zástupce, popř. osoba vykonávající dohled nad nezletilou osobou / osobami je povinen řádně dohlížet na jednání nezletilého, mít trvale přehled o jeho pohybu a zabránit jakémukoliv jeho jednání, které by mohlo způsobit škodu.

Bezpečnost: Skupiny jsou vždy vybaveny sluchátky (informační i bezpečnostní funkce), průvodce mikrofonem, dále výstražnými vestami a ochrannými brýlemi do svařovny. Prohlídky se řídí platným návštěvním řádem. Individuální prohlídky výrobních prostor nejsou možné. Vstup do areálu společnosti je návštěvníkům povolen jen v pevné obuvi (plná pata, plná špice) bez podpatků.
 

Individuální prohlídky výrobních prostor nejsou možné. Vstup do areálu společnosti je návštěvníkům povolen jen v pevné obuvi (plná pata, plná špice) bez podpatků.

Uvnitř areálu společnosti, jakož i na vyznačených pozemcích, platí zákaz kouření.

Výrobní závody není možné navštívit o svátcích a ve dnech bez výrobního programu, zejména v těchto termínech:  1. 5., 8. 5., 5. 7. - 21. 7., 28. 10. 2024, 21. 12. 2024 - 5. 1. 2025. 
 

Prohlídky výrobních závodů

Mladá Boleslav

Prohlídky výrobních provozů v Mladé Boleslavi se pořádají od pondělí do pátku v době od 9 do 17:00 hodin. Prohlídku je nutné rezervovat předem. Délka standardní exkurze je 1,5 hodiny, kde navštívíte 2 výrobní provozy. Prohlídkové trasy se v průběhu roku mohou měnit a reagují na aktuální situaci v provozu. Technicky zaměřeným skupinám nabízíme rozšířený program.

Vrchlabí

Během exkurze ve výrobním závodě Škoda Auto ve Vrchlabí návštěvníci uvidí moderní výrobu převodovek a použití nejmodernějších technologií ve výrobě a montáži.

Kvasiny

Během dvouhodinové exkurze ve výrobním závodě v Kvasinách se návštěvníci seznámí s historií i současnosti výrobního závodu.

Prohlídky výrobních závodů

Mladá Boleslav

Prohlídky výrobních provozů v Mladé Boleslavi se pořádají od pondělí do pátku v době od 9 do 17 hodin. Prohlídku je nutné rezervovat předem. Délka standardní exkurze je 1,5 hodiny, kde navštívíte 2 výrobní provozy. Prohlídkové trasy se v průběhu roku mohou měnit a reagují na aktuální situaci v provozu. 

Vrchlabí

Během exkurze ve výrobním závodě Škoda Auto ve Vrchlabí návštěvníci uvidí moderní výrobu převodovek a použití nejmodernějších technologií ve výrobě a montáži. 

Kvasiny

Během dvouhodinové exkurze ve výrobním závodě v Kvasinách se návštěvníci seznámí s historií i současností výrobního závodu, zpřístupněny, zpřístupněny jsou provozy svařovny a montáže. 

Prohlídky výrobních závodů

Mladá Boleslav

 Prohlídky výrobních provozů v Mladé Boleslavi se pořádají od pondělí do pátku v době od 9 do 17:00 hodin. Prohlídku je nutné rezervovat několik dnů až týdnů předem. Exkurze do závodu je možná pouze pro osoby od 10 let. Vstup do areálu společnosti je návštěvníkům povolen jen v pevné obuvi (plná pata, plná špice) bez podpatků. Podmínkou prohlídky závodu v Mladé Boleslavi je vlastní dopravní prostředek s volným místem pro průvodce (auto, minibus, autobus) pro přepravu mezi výrobními provozy. Pro skupiny do 7 osob poskytujeme po dohodě vlastní dopravu minibusem. Délka standardní exkurze je 1,5 hodiny, kde navštívíte 2 výrobní provozy. Prohlídkové trasy v rámci výrobního závodu v Mladé Boleslavi se v průběhu roku mohou měnit. Také reagují na aktuální (někdy nenadálou) situaci v provozu. Dostavte se, prosím 10 minut před plánovanou exkurzí na recepci Škoda Muzea, kde si Vás vyzvedne průvodce. Skupiny budou vybaveny sluchátky, výstražnými vestami a ochrannými brýlemi do svařovny. Rezervace zde.

Škoda Muzeum
tř. Václava Klementa 294,
293 01 Mladá Boleslav
Mapa
 

Vrchlabí

Během exkurze ve výrobním závodě Škoda Auto ve Vrchlabí návštěvníci uvidí moderní výrobu převodovek a použití nejmodernějších technologií ve výrobě a montáži. Na prohlídku závodu ve Vrchlabí není potřeba dopravní prostředek. Prohlídku je nutné rezervovat předem. Exkurze do závodu je možná pouze pro osoby od 10 let. Vstup do areálu společnosti je návštěvníkům povolen jen v pevné obuvi (plná pata, plná špice) bez podpatků. Exkurze do závodu ve Vrchlabí se konají každé úterý v 9:00 a 10:00, či dle dohody s návštěvní službou viz. kontakt níže. Délka prohlídky je 75 minut. Kapacita skupiny je 30 osob. Prohlídky se konají pouze v českém jazyce. Zahájení exkurze je na vstupní bráně do závodu, kde si skupinu převezme průvodce. Sraz je 10 minut před začátkem exkurze. Rezervace zde.

Škoda Auto a.s. závod Vrchlabí
Dělnická 531
543 18 Vrchlabí
Mapa
 

Kvasiny

Během dvouhodinové exkurze ve výrobním závodě v Kvasinách se návštěvníci seznámí s historií i současnosti výrobního závodu, zpřístupněny jsou provozy svařovny a montáže. Prohlídky se pořádají od pondělí do pátku v  10:00 a 13:00 délka prohlídky je cca 2 hodiny. Maximální kapacita skupiny je 20 osob. Prohlídka je možná v českém a německém jazyce. Na prohlídku závodu v Kvasinách není potřeba dopravní prostředek. Prohlídku je nutné rezervovat předem. Zahájení exkurze je na bráně č. 1 (příjezd od kruhového objezdu), kde si skupinu převezme průvodce. Sraz na 1. bráně je 10 minut před zahájením exkurze. Exkurze je možná i bez dopravního prostředku, parkování je možné u 1. brány.  Rezervace zde.

Škoda Auto a.s. závod Kvasiny
Kvasiny 145
517 02 Kvasiny
Česká republika
Mapa

Rezervace prohlídek a nákup e-vstupenek

V případě zájmu o komentovanou prohlídku s průvodcem, či nákup e-vstupenky použijte online systém

Kontakty

MÁTE-LI VÍCE DOTAZŮ, KONTAKTUJE NÁS

Návštěvní služba

Rezervace prohlídek

Návštěvní služba

Rezervace prohlídek

Recepce a obchod

Prodej vstupenek a suvenýrů

Kde nás najdete

škoda muzeum

Adresa

Škoda Muzeum
tř. Václava Klementa 294
293 01 Mladá Boleslav
GPS: 50,4188056N, 14,9138750E

Parkování

Parkování je pro návštěvníky zajištěno zdarma na vyhrazených parkovištích Škoda Muzea. V případě naplnění kapacity návštěvníkům doporučujeme využít možnost parkování v okolí, např. v nákupním centru Bondy.

Kontakty

Telefon: +420 326 832 038
E-mail: muzeum@skoda-auto.cz
Web: muzeum.skoda-auto.cz

Example Link
Kontakty Škoda Muzea
" width="600" height="450" style="border:0;" allowfullscreen="" loading="lazy" referrerpolicy="no-referrer-when-downgrade">